YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

Firmamızın amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve Basel, IMO, ILO, HONG KONG ve SRR sözleşmeleri, AB Yönetmeliği ile ulusal Çevre – İSG mevzuatlarıve gemi söküm standartları yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları, ilgili tarafların şartlarının belirlemiş, ulusal Çevre ve İSG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO, IMO, HONG KONG ve SRR vb) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve İSG mevzuatı yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.

İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını GEMİSANDER marifetiyle lisanslı firmalar aracılığı ile isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri,topraklama vb.) akredite kuruluşlar ve GEMİSANDER aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, İSG, çevre ve entegre yönetim sistemleri açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu
Sürekli takip etmektedir.

İSG – Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sorumlusu tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun değerlendirmesi formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar.

Gemi veya yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması, sökülmesi, tasnifi faaliyetleri ile satışından kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde, yeniden kullanılabilir elektrik-elektronik –makina/Güverte donanım ve ekipmanları gemi veya yüzer yapıların , inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar. Bu kapsamda müşteri memmnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır.

Hurda gemi veya yüzer yapıların sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon-gasfree-Atık envanteri konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve izin ve lisansa sahip kurumlardan hizmet almaktadır.

Sözleşmeli OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı firmasından danışmanlık ve Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğinden hizmet almaktadır.

Çalışanların Entegre yönetim sistemi/İSG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği koordinesinde sağlar.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur. Tatbikatlarla çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.
GEMİSANDER ‘den malzeme ve koordinasyon hizmet /destek alınır.

Şirket Müdürü